Veprimet kryesore

Rehabilitim

  • Rehabilitimi i dy Kishave Bizantine në Greqi dhe Shqipëri

HPKI

  • Vendosja e dy Hapësirave për Promovimin e Kulturës së Inovacionit

Seminare

  • Seminare për palët e interesuara për të rritur kapacitetin e tyre në zhvillimin e turizmit

Udhëtim promovues

  • Udhëtim promovues me punonjësit e medias, gazetarët dhe blogerët për të promovuar rajonin ndërkufitar

Fushatë

  • Fushatë interneti për promovimin e kulturës dhe natyrës së Dodonit dhe Finiqit

Kjo faqe është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e faqes është përgjegjësi e vetme e dhe nuk mund të merret në asnjë mënyrë për të pasqyruar pikëpamjet e Bashkimit Evropian, të vendeve pjesëmarrëse dhe të Autoritetit Menaxhues