Στόχοι

Στόχοι

Το έργο σχεδιάστηκε σε πλήρη συμφωνία με τον Ειδικό Στόχο της Πρόσκλησης 2.1 «Διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής».

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να προστατεύσει, να διατηρήσει και να αναπτύξει την πολιτιστική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής, δίνοντας έμφαση στη Φοινίκη και τη Δωδώνη, προωθώντας τον αειφόρο τουρισμό και ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι :

  • Προστασία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών για την προώθηση του πολιτισμού
  • Ενθάρρυνση των επαγγελματιών του τουρισμού για επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή
  • Προώθηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό
  • Αύξηση των επισκεπτών και των ημερών παραμονής τους στην περιοχή

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, υπάρχει ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ τουρισμού και πολιτισμού, ο οποίος με κατάλληλες δράσεις μπορεί να οδηγήσει σε ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα του προορισμού.

Η αναγκαιότητα προστασίας και διατήρησης του πολιτισμού στην διασυνοριακή περιοχή δεν είναι μόνο το μέσο, ​​αλλά και η προϋπόθεση για τη δημιουργία τοπικού διακριτικού χαρακτήρα ενόψει της παγκοσμιοποίησης.

Η ιστοσελίδα αυτή έχει παραχθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του έργου και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ληφθούν ότι εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.