Πακέτα εργασίας

Πακέτα εργασίας

ΠΕ1

Διαχείριση &  Συντονισμός

ΠΕ2

Πληροφόρηση & Δημοσιότητα

ΠΕ3

Σχεδιασμός & ωρίμανση μελετών

ΠΕ4

Υποδομή &
εξοπλισμός

ΠΕ5

Πολιτιστικό μάρκετινγκ & επιχειρηματικότητα

Η ιστοσελίδα αυτή έχει παραχθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του έργου και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ληφθούν ότι εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.