Manastiri i Shën Nikollës

{
Manastiri i Mesopotamit ngrihet në lindje të Finiqit. Afër fshatit dhe në lindje të tij është manastiri i Shën Nikollës, nga i cili ruhen kisha dhe pjesa e kështjellës (kambanar).

Manastiri i Shën Nikollës

Manastiri i Mesopotamit ngrihet në lindje të Finiqit. Afër fshatit dhe në lindje të tij është manastiri i Shën Nikollës, nga i cili ruhen kisha dhe pjesa e kështjellës (kambanar).

Është ndërtuar në vitin 306 pas Krishtit nga Konstantini i Madh dhe u rindërtua nga Perandori Konstantin (1042-1045). Manastiri ishte rrethuar dikur nga një kështjellë e gjatë, si një akropol i fortifikuar e cila rrethonte të gjithë kodrën. Gjatësia e kishës është rreth 18 m dhe gjerësia 11 m. Kupola dhe trungjet, urat, kurorat dhe dekorimet qeramike tregojnë se tempulli ishte një ndërtesë e madhe dhe e ndritur.

Dallohet për origjinalitetin arkitektonik. Ajo u shpall Monument Kulture i Klasës së I më 03.17.1948 dhe 23.09.1971.  

Kjo faqe është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e faqes është përgjegjësi e vetme e <emrit të përfituesit> dhe nuk mund të merret në asnjë mënyrë për të pasqyruar pikëpamjet e Bashkimit Evropian, të vendeve pjesëmarrëse dhe të Autoritetit Menaxhues