Kisha e Taksiarhëve

{
Kisha bizantine e Taksiarhëve u ndërtua në gjysmën e dytë të shekullit të 13-të gjatë Despotatit të Epirit dhe është një shembull tipik i arkitekturës së asaj periudhe.

Kisha e Taksiarhëve

Kisha bizantine e Taksiarhëve u ndërtua në gjysmën e dytë të shekullit të 13-të gjatë Despotatit të Epirit dhe është një shembull tipik i arkitekturës së asaj periudhe. Është kisha më e vjetër bizantine në prefekturën e Janinës. Kisha është e lidhur me tradita të ndryshme lokale të lidhura me veprimtarinë e mrekullore të Kryeengjëllit Mihail.

Ajo i përket llojit arkitektonik të kishës tri-nefshe me transept. Është e ndarë përgjatë tri hapësirave paralele (nefe). Çifti i shtyllave të forta e ndan atë qendrorin nga dy nefet anësore. Përpara altarit, transepti shtrihet tërthorazi pranë tre nefeve të tjera të kishës. Forma e Kryqit, e cila në mënyrë të qartë paraqet kulmin më të lartë të çatisë së transeptit dhe kulmi i vetëm i çatisë së tre nefeve, i dha emrin çatie-kryq në llojin arkitekturor, të krijuar në shekullin e 13-të.

Kisha  është e ndërtuar me gur gëlqeror të zonës të përpunuar lehtë në shtresa të parregullta, duke përfshirë nën tyre shtresa tullash. Në anën jugore të transeptit qëndron kambana, duke formuar një hark të gjatë dhe të verbër. Në dy anët e ngushta të kishës, në harkun e narteksit dhe në kambanën, ka edhe dekorimin e zakonshëm në arkitekturën bizantine me qeramik plastike, domethënë blloqe të rregulluara për të formuar zbukurime të ndryshme si linjat e thurura dhe shtresa të përsëritura në shirita në formë dhëmbi dhe formë shkelet peshku. Gjatë pushtimit otoman u ndërtua një kishëz e vogël në pjesën veriore të kishës, prej së cilës ruhet ana lindore dhe narteksi në perëndim.

Kisha ka piktura murale që datojnë në shekullin e 13-të. Ato janë rregulluar në zona. Zonat përfshijnë skena nga jeta e Krishtit dhe Virgjëreshës, ndërsa zonat e ulëta përfshijnë shenjtorët. Përfaqësimi monumental i Arkangjelit Michael, mbrojtës i kishës, dominon në harkun e kambanës, ndërsa në anën e jashtme të anës perëndimore ruhet paraqitja e Ditës së Llogaritjes, që dekoronte narteksin tashmë të rënuar të kishës. Për pikturat murale të Kishës, një studim arkitektonik është bërë nga Ministria e Kulturës – Drejtoria e Mirëmbajtjes së Monumenteve Moderne dhe të Antikitetit. – ku përmenden të detajuara të gjitha pikturat murale të Tempullit.

Kjo faqe është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e faqes është përgjegjësi e vetme e <emrit të përfituesit> dhe nuk mund të merret në asnjë mënyrë për të pasqyruar pikëpamjet e Bashkimit Evropian, të vendeve pjesëmarrëse dhe të Autoritetit Menaxhues