Πραγματοποιήθηκε η 3η Συνάντηση των Εταίρων της Πράξης Milestones II

Στις 23/10/2020 πραγματοποιήθηκε η 3η διαδικτυακή συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου Milestones II, υπό την αιγίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Τις εργασίες της συνάντησης χαιρέτισε η κα. Δημητρακοπούλου Πολυξένη εκπροσωπώντας την Εφορεία Αρχαιοτήτων...