Επίσκεψη Εξοικείωσης στη Δωδώνη για Δημοσιογράφους & Travel Bloggers

Επίσκεψη Εξοικείωσης στη Δωδώνη για Δημοσιογράφους & Travel Bloggers

Το συγκεκριμένο ταξίδι εξοικείωσης αποσκοπεί στην ανάδειξη της πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής μέσω στοχευμένων δημοσιεύσεων και αναρτήσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ευρύτερα στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Κατά την διάρκεια...