Στις 23/10/2020 πραγματοποιήθηκε η 3η διαδικτυακή συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου Milestones II, υπό την αιγίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Τις εργασίες της συνάντησης χαιρέτισε η κα. Δημητρακοπούλου Πολυξένη εκπροσωπώντας την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν εκπρόσωποι του διασυνοριακού σχήματος υλοποίησης του έργου από την Ελλάδα (Δήμος Δωδώνης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων) και την Αλβανία (Δήμος Φοινίκης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Πολιτισμού Αυλώνας), οι οποίοι συζήτησαν θέματα σχετικά με τη πρόοδο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου καθώς και το πλάνο ενεργειών μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.