Κύριες Δράσεις

Αποκατάσταση

  • Αποκατάσταση δύο Βυζαντινών Ναών στην Ελλάδα και την Αλβανία

Δημιουργία

  • Δημιουργία δύο χώρων καινοτόμου προώθησης του πολιτισμού

Σεμινάρια

  • Σεμινάρια προς επαγγελματίες για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην τουριστική ανάπτυξη

Ταξίδι εξοικείωσης

  • Ταξίδι εξοικείωσης για δημοσιογράφους και bloggers για την ανάδειξη της διασυνοριακής περιοχής

Καμπάνια

  • Διαδικτυακή καμπάνια ανάδειξης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Δωδώνης και της Φοινίκης

Η ιστοσελίδα αυτή έχει παραχθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του έργου και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ληφθούν ότι εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.